Zorg

STUDIOXLM heeft vele producties gerealiseerd voor organisaties zoals Altrecht-Aventurijn, Abrona en Raad op Maat en zet zich, naast commerciële opdrachten, graag in voor non-profit organisaties.

Rob Jansen heeft 12 jaar praktijk ervaring in de zorg. Opdrachten vanuit de zorg worden zeer specialistisch uitgevoerd met de nodige know-how en privacy.

De combinatie van specialisme en ervaring binnen de zorg en als filmmaker is voor opdrachtgevers binnen deze branche extra aantrekkelijk en vertrouwd om met hem samen te werken. Op verzoek ontvangt u referenties.

Wie Beslist?

Voor Raad op Maat produceerden wij de afgelopen jaren een aantal congres registraties. In 2016 echter maakten wij een 7-tal scenes als promo voor de boeken Wie Beslist, gelanceerd als premiere op het congres. Deze filmpjes gaan over besluiten nemen.

http://www.raadopmaat.org/weten/wie-beslist/

OR ABRONA

Eind 2016 was de verkiezing van de nieuwe OR. Voor de promotie van deze verkiezing werd deze promo gemaakt.

Ken Mij

KenMij is een productfilm als onderdeel van het instrument Ken Mij: een boekje/poster welke ontwikkeld zijn voor cliënten die extra ondersteuning nodig hebben bij het communiceren over hun meest elementaire wensen en keuzes. Abrona Medezeggenschap heeft dit speciaal voor deze cliënten ontwikkeld.

Klussendag met Jong Dura Vermeer

Vrienden van Abrona

Info:
Wilke Sloesarwij
Fondsenwerver/Relatiebeheerder Stichting Vrienden van Abrona
M 06 46194514
E wilke.sloesarwij@abrona.nl
I  vriendenvanabrona.nl

Conferentie Zelforganisatie

Registratie van de Conferentie Zelforganisatie i.o.v. Abrona met Theater in Feite. De originele opname van het congres duurt langer dan een uur. Dit is een korte versie gebruikt als teaser voor de lange versie.

AMBACHTELIJK WERK GEEFT KLEUR aan de samenleving

Deze film kwam tot stand in opdracht van Abrona Ateliers i.s.m. Studio XLM

Informatie: Wilke Sloesarwij, 
Teamleider EigenProduct & Detailhandel
M 06 46194514
E wilke.sloesarwij@abrona.nl